v
 
Số lượt truy cập:
174851
 
Đang trực tuyến:
173
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I/ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của nhà trường. Ngoài ra còn có chức năng quản lý hành chính, công nghệ thông tin, Vật tư trang thiết bị của Trường.

II/ NHIỆM VỤ:

1. Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy của Trường: Cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị.

2. Lập dự án quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Trường trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

3. Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng cán bộ, soạn thảo hợp đồng lao động dài hạn và ngắn hạn trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

4. Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ trình Hiệu trưởng ký duyệt.

5. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong và ngoài nước, tiếp nhận cán bộ, công chức đi học tập, công tác và tiếp tục làm việc tại Trường.

6. Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, mất sức, cho thôi việc và các chế độ khác.

7. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục xét đề nghị thi nâng ngạch viên chức, phong các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu khác cho các cá nhân và đơn vị trong trường.

8. Phối hợp với các đơn vị tổ chức trong trường theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức viên chức liên quan đến kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

9. Phối hợp với các đơn vị thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ công nhân viên chức của Trường.

III/ TỔ CHỨC:

1. Các bộ phận:

1.1. Tổ chức cán bộ

1.2. Hành chính - Quản trị  - Công nghệ thông tin

1.3. Vật tư - Thiết bị

2. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 1-2 Phó phòng

IV/ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC:

Chủ trì giao ban phòng và dự giao ban với các Khoa, Bộ môn khi cần thiết

Đề xuất với Hiệu trưởng về tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỉ luật các thành viên trong nhà trường.

Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong trường về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng quản lí, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

Điều động, bố trí phương tiện vận chuyển trong và ngoài trường.

Kiểm tra các đơn vị trong toàn trường về quản lí và sử dụng vật tư thiết bị theo quy định;

Bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ trong phòng cho phù hợp với công việc. Nhận xét các thành viên trong phòng về nhân lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình Hiệu trưởng xét khen thưởng, đề bạt, hoặc kỉ luật

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Hiệu trưởng

Thành phố Buôn ma thuột
34oC
Độ ẩm: 60%C
Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 32 Y Ngông - Phường Tân Tiến - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại - Fax: 0500.860618. Email : trungcapytedaklak@gmail.com
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ Thông tin - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678