v
 
Số lượt truy cập:
174814
 
Đang trực tuyến:
136
PHÒNG QLHSSV

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

I/ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh - sinh viên. cụ thể hóa việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện chế độ chính sách và giải quyết các công việc khác có liên quan tới học sinh - sinh viên. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm theo quy định.

II/ NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng cho SVHS về chính trị, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, phổ biến nội quy, quy định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của HSSV. Tổ chức tốt nội dung đợt sinh hoạt đầu khóa theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo;

2. Theo dõi, đánh giá HSSV theo quy chế rèn luyện HSSV của Bộ Giáo dục - Đào tạo và những quy định đối với HSSV trong năm học của Nhà trường.

3. Nghiên cứu tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của SVHS các lớp, đề xuất việc giáo dục và quản lý SVHS kịp thời. Tham mưu việc bổ nhiệm, miễn nhiệm ban cán sự lớp. Quyết định kỷ luật sinh viên học sinh vi phạm nội quy, quy chế sau khi thông qua Hội đồng;

4. Quản lý HSSV ở nội trú, ngoại trú. Đôn đốc việc hoàn thành học phí, phí nội trú và các khoản phí khác đối với HSSV theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

5. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Khoa, Phòng, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm tăng cường công tác quản lý SVHS trong học tập, rèn luyện và thực hiện các phong trào trong và ngoài trường

5. Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo quy định của Bộ giáo dục Đào tạo. Tiếp nhận học sinh mới nhập trường;

6. Tập hợp ý kiến phản ánh của HSSV về các hoạt động giảng dạy, học tập và các lĩnh vực khác. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của HSSV về giảng dạy của giáo viên trong năm học.

7. Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho HSSV, phối hợp với các đơn vị có liên quan và gia đình trong việc quản lý và phòng ngừa những diễn biến phức tạp có thể diễn ra trong HSSV.

8. Thực hiện công tác Y tế trường học đúng theo các văn bản chỉ đạo của Bộ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Tham mưu công tác khám sức khỏe hàng năm cho học HSSV;

9. Quản lý hoạt động thư viện theo quy định. Lập kế hoạch và bổ sung sách, tài liệu chuyên ngành cho các bộ môn. Sắp xếp, kiểm kê sách, báo, tài liệu thư viện. Tập huấn cho HSSV cách sử dụng thư viện có hiệu quả.

10. Phối hợp hỗ trợ, triển khai công tác cố vấn học tập. Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

11. Thu thập ý kiến đóng góp của SVHS cho trường, tham mưu cho ban giám hiệu giải quyết các vấn đề liên quan đến SVHS.

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài sản thiết bị trong phạm vi phụ trách.

13. Tuyên truyền thực hiện một số loại hình bảo hiểm trong trường.

14. Xây dựng quy chế giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thực hiện, chuẩn bị nội dung sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm định kỳ hàng tháng, mời Ban giám hiệu chủ trì và mời các phòng chức năng tham gia khi cần thiết.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

3.3.1. Các bộ phận:

- Chính trị - Quản lý học sinh

- Thư viện - Y tế học đường

3.3.2. Lãnh đạo:

Trưởng phòng và 1 -2 Phó trưởng phòng

IV/ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG:

Trưởng phòng Công tác sinh viên Học sinh có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi hoạt động của phòng;

Bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên trong phòng cho phù hợp với công việc;

Nhận xét các thành viên trong phòng về nhân lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình Hiệu trưởng xét khen thưởng, đề bạt, hoặc kỉ luật;

Được ký các văn bản, thủ tục trong công tác học sinh sinh viên theo quy định và theo sự ủy nhiệm của Hiểu trưởng;

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Thành phố Buôn ma thuột
35oC
Độ ẩm: 53%C
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 32 Y Ngông - Phường Tân Tiến - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại - Fax: 0500.860618. Email : trungcapytedaklak@gmail.com
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ Thông tin - Viễn thông Đắk Lắk. Điện thoại : 05003845678